Tasarım

BTE Enerji

BTE Enerji A.Ş. tarafından yüksek deneyimli ve kaliteye haiz Mühendis ve Konstrüklürler ile gelişmiş bilgisayar sistemleri kullanarak E.İ.H, TM ve GSM direklerin tasarımı, imalat resimlerinin ve imalat kartlarının hazırlanması işleri yapılmaktadır. Uluslararası standartlar, Müşterilerin teknik şartnameleri ve talepleri doğrultusunda konusunda uzman teknik personelimizce tüm mühendislik hesapları bilgisayar programları ile çözümlenerek hazırlanmaktadır.
TOWER, AUTOCAD, XSTEEL programlarının son versiyonları tasarım çalışmalarında kullanılmaktadır.

Kullanılan programlar ile kusursuz prototip ve imalatlar yapılmaktadır. Zemin özelliğine bağlı olarak, temel projelerinin dizaynları yapılmaktadır.

Ayrıca özel problem çözümlerinde, yeni tasarım ve proje geliştirme konularında müşterilere rehberlik ve danışmanlık hizmeti de verilmektedir.

İmalat

BTE Enerji

Direk imalatları BTE Enerji A.Ş. ‘ nin aynı zamanda kurucu ortağı olan BARAN ÇELİK ve Galvaniz Sanayi Ltd. Şti. firması tarafından yapılmaktadır.

İmalatlar tasarım ekibi tarafından hazırlanan imalat resimleri ve verilerine uygun olarak network üzerinden CNC makinelerine doğrudan iletilir. Elektronik ortamda iletilen bu verilere paralel olan imalat çizimleri makine operatörlerine teslim edildikten sonra imalat prosesinin tüm aşamalarında kalite kontrol verileri kayıt altına alınır.

Seri üretimlerde ilk parça kontrolünden sonra periyodik ara kontroller yapılarak bir sonraki prosese geçilir.

İlk defa üretilecek ürünler için seri imalat öncesi prototip kurularak, incelenip olası hatalar giderildikten sonra seri üretime geçilir.

İmalatlarda amacımız kusursuz ürün teslimatı olup, imalat prosesinin her aşamasında ürünler departman kalite kontrolleri tarafından ilk, orta ve son kontrol safhalarından geçtikten sonra paketleme alanına sevk edilmektedir.

Paketleme alanına gelen ürünler, müşteri talepleri doğrultusunda denizaşırı, karayolu veya havayolu nakliyesine uygun biçimde paketlenerek etiketlenmektedir.

Paketleme alanındaki ürünlerin; müşteri şartnameleri ve uluslararası standartlar doğrultusunda testleri ve paket listelerine göre son kontrolleri yapılarak eksiksiz ve hatasız bir şekilde sevkiyatları yapılmaktadır.