Şalt Sahası

BTE Enerji

BTE Enerji A.Ş. trafo ve şalt merkezlerinin anahtar teslimi yapımında deneyime haiz olup, verilen hizmetler:

• İnşaatın Yeri ve Projesi
• Projelendirme ve Proje Yönetimi
• Topoğrafik ve Jeolojik Etüdler
• Fiziki ve Elektriksel Tasarım
• İnşaat Tasarımı
• Hafriyat ve Toprak Direnci Ölçümleri
• Topraklama Ağı Döşenmesi
• Malzeme ve Teçhizat Temini
• Çelik Konstrüksiyon İmalatı
• İnşaat İşleri
• Çelik Konstrüksiyon Montajı
• Akım ve Gerilim Trafolarının Montajı
• Kesici, Ayırıcı, Prafudur ve Mesnet İzolatörlerinin Montajı
• Baraların Montajı
• Trafo Montajı ve Nötr Direncin Konulması
• Kablaj

BTE Enerji A.Ş. 34 ve154 kv’luk birçok trafo ve şalt merkezi projelerini anahtar teslimi bazında başarı ile gerçekleştirmiştir.

Trafo ve şalt merkezlerinde montaj sonrası;
• Primer Testleri (polarite oran doyma ve yük testleri)
• Sekonder Testleri
• Röle Fonksiyon Testleri
• Toprak Testleri
• İşletmeye Alma hizmet ve işeri BTE Enerji A.Ş. tarafından yapılmaktadır.
BTE Enerji A.Ş. 34 ve154 kv’luk birçok trafo ve şalt merkezi projelerini anahtar teslimi bazında başarı ile gerçekleştirmiştir.

Etüd, projelendirme ve tüm yapım çalışmaları kalifiye ve tecrübeli kadromuz ile yapılmaktadır. Tüm malzeme ve teçhizat, müşteri teknik şartnamelerine ve uluslararası standartlara uygun olarak, BTE Enerji A.Ş kalite güvence sistemi kapsamında kendi alanında yeterli ve tecrübeli imalatçı firmalardan temin edilmektedir.