Hat Tasarımı

BTE Enerji

BTE Enerji A.Ş. yüksek deneyimli ve Kaliteye haiz mühendis, tekniker ve topograf kadrosuyla en son teknolojiye haiz aynı anda Amerikan, Rus ve Avrupa uydularından çözüm üreten dijital radyo modeme sahip, cors uyumlu GPS cihazları kullanılarak enerji iletim hatlarının en önemli ve kritik aktiviteleri olan hatların maliyetini ve yapım sürelerini belirleyen; arazi çalışmaları, etüdü, direk dağıtımı ve optimizasyonu, ayak en kesit diyagramlarının alınması ve kamulaştırma planlarının hazırlanması işlerini kendi kadrosunda bulundurduğu personeli ile yapmaktadır.

Hatların, Trafo merkezlerinin projelendirme ve kamulaştırma planlarının hazırlanmasında son teknolojiye haiz NETCAD, KAMUSAL gibi paket programlar kullanılmaktadır. Ayrıca ÇED çalışmaları tarafımızca yapılmaktadır.