Direk Montaj

BTE Enerji

Onaylı projelere ve iş programına uygun olarak hattın etüd kontrolleri yapılırken inşaat çalışmalarına yönelik detaylı bilgiler toplanır.

Bu bilgiler doğrultusunda Merkez şantiye alanları, ulaşım yolları, orman alanları, zirai alanlar ve yöreden temin edilecek malzemeler (kum, çakıl, beton santralı, su kaynakları, akaryakıt istasyonları, vs) tespit edilerek; coğrafik yapı ve mevsim koşullarına göre iş programı ve öncelik sırası belirlenir.

Hattın uzunluğu ve terminine göre çalışılacak ekip sayıları belirlenerek, tali şantiye yerleri tespit edilir.

Yapılan bu saha organizasyonuna göre; ekipler, hat malzemeleri (direk, iletken, OPGW, hırdavat vs) makine, ekipman ve inşaat malzemeleri miktarları ve sevk edilecek şantiyeler tespit edilir.


Direk Aplikasyonu ve Piketaj:
Onaylı projelerin (plan-profil, ayak en kesit diagramları) kontrolü yapılarak aliğman ve direk merkez kazıkları ara mesafeleri kontrol edilerek farklılık gösteren hususlar tespit edilerek idareye onaya sunulur. Bu çalışmalar Şirketimizin tecrübeli mühendis ve topografları tarafından yapılmaktadır.

Güzergâhın Açılması ve Ulaşım Yollarının Yapılması:
Arazinin coğrafik yapısı mevsim koşullarına göre planlanan yol yapımı çalışmaları ve güzergâhın açılmasına yönelik olarak; topograflarımız nezaretinde dozerler ile direklere ulaşım yolları yapım çalışmaları ve ilgili kuruluşlar ile gerekli koordinasyon sağlanarak ormanlık alanların kesilerek temizlenmesi işleri yapılmaktadır.

Direklerin Montaj Faaliyetleri;

Topograflarımız kontrolünde direk ayaklarının hafriyatı kazıcı ve kırıcı makineler ile yapılır. Projelerine uygun olarak yapılan hafriyat çalışması sonrası, temel çukurunun tabanına tesviye betonu dökülerek alt montaja hazır hale getirilir. Topograflarımız kontrolünde direk ana dikmeleri yerleştirilerek, ayak ayarları öngörülen toleranslar içerisinde yapılır. Temel uygulama projelerine göre; donatıların yerleştirilmesi, temel kalıplarının kurulması, topraklama kazıkları yerleştirilmesi tamamlanarak beton dökümüne hazır hale getirilir.

Beton dökme işlemi esnasında önceden yapılan ayar ölçüleri olası hataları gidermek amacıyla tekrar kontrol edilir. Betonun öngörülen kalite ve nitelikte olmasını sağlamak üzere gerekli ekipman (vibratör şiş, vs.) kullanılır.

İlgili teknik şartnameler ve standartlar paralelinde numune alma işlemi yapılır. Müşteri talepleri doğrultusunda istenmesi halinde beton sonrası çekiç ve karot testleri yapılır. Temel atılıp öngörülen süre beklendikten sonra şartnamelere ve standartlara göre dolgu işlemi yapılır.

Şartnamelerde istenilen süre sonrası kalifiye ve tecrübeli ekiplerce direklerin üst montajları gerektiğinde vinç kullanılarak yapılır. Direklerin montajları tamamlandıktan sonra revizyon yapılarak tel çekimine hazır hale getirilir.

Kadrosunda yüksek deneyimli ve vasıflı 16 mühendis, 4 konstrüktör, 6 harita teknikeri ve 4 topoğraf ile hizmet vermektedir...